Kislova

Adaptace domény z romány Baroness of Blood od Elaine Bergstrom.
Napsal Vannax
 

KISLOVA


---Alchymistický Ostrov hrůzy---

Autor: Nathan Okerlund


Země
Zemi Kislova tvoří vesměs hornaté oblasti a pastviny. Politicky se dělí na několik provincií. Severozápadní provincie se jmenují Deneri a Kopem; nejbohatší provincií je Tygelt, který provozuje zdejší zlaté doly. Hlavním sídlem je Hradiště Nimbus, nedaleko města Pirre. Hlavními obory obživy je farmaření a dolování.

Kulturní úroveň: Středověk

Lidé
Obyvatelé Kislovy se obecně jeví jako veselí a příjemní lidí. Když však získají pocit zrady nebo útlaku, budou se bránit a bojovat vším, co se jim dostane pod ruku. Mezi zdejšími obyvateli je celkem běžné řešit spory „čestnými“ duely. Opovrhování a znevažování druhého si zde vyžaduje okamžitou odplatu. V Kislově se také rozrůstá skupina rebelů, která je odhodlána odstranit baronku Ilsabet Obourovou, kterou silně podezřívají z toho, že tráví nebo nějak jinak zneschopňuje jejich vladaře, kterým je baron Peto.

Rodilé hráčské postavy
Kislova je země relativně chudá na výskyt magie, takže dobrodruzi, kteří odsud pochází, jsou hlavně rougové a válečníci, mezi nimiž se nachází slušné množství mstitelů. Ta hrstka kouzelníků, kteří v této doméně žijí, se věnuje alchymii.

Významné osobnosti
V jeskyni v oblasti Tygeltských hor přebývá Sagesse, duch třetího stupně. Za živa byla Sagesse věštkyně neutrálně dobrého přesvědčení a lidem v této oblasti poskytovala proroctví a vize budoucnosti. V Ravenloftu však může číst jen z minulosti jakékoli osoby nebo předmětu v Kislově. Jedné osobě odpoví pouze na jedinou otázku.

Zákon
Vládci Kislovy jsou baron Peto a baronka Ilsabet. Peto je již po mnoho let velmi nemocen, takže valná část vlastního vládnutí spočívá na Ilsabet. Peto je mezi obyvately Kislovy velice oblíben, protože je osvobodil od předchozího barona, Janoska Oboura, Ilsabetina otce.

Setkání
Každý den je 20% šance na sektání s přirozenými bytostmi, jako jsou kanci a medvědi nebo skupina rebelantů. V noci pak je 30% šance na setkání nepřirozenými tvory jako jsou duchové nebo alchymističtí upíři (viz níže)

 

Vládkyně Kislovy


baronka Ilsabet Obour
Člověk, Alchymistická kouzelnice 11. úrovně, Zákonně zlá

Třída zbroje 10 Sil 9
Pohyblivost 12 Obr 15
Životaschopnost 11 Odl 14
Zás. body 44 Int 18
THAC0 17 Mou 12
Počet útoků 1 Cha 18(9) (viz níže)
Zranění Dle zbraně nebo kouzla
Zvláštní útok Kouzla (4/4/4/3/3)
Zvláštní obrana Kouzla


Psionika - Divoký talent Vnímání přízraků ( Mou-3, Počáteční náklady 10, BPS 20)

Ilsabet Obour je mladá žena okolo dvaceti let. Je malá, ani ne pět stop vysoká, má lesklou, bledou pleť, světlé blond vlasy a velké modré oči. Obléká se do drahých, ponurých šatů, které však podtrhují její krásu.

Pozadí
Ilsabet je nejmladší dcerou a nejoblíbenějším dítětem Janoska Oboura, dřívějšího barona Kislovy, ze kterého se před koncem jeho vlády stal brutální tyran, jenž potíral skupinu rebelů, která se snažila o jeho svržení a získání svobody. Když se Janosk pokusil dobýt sousední baronství, aby ukořistil zdejší zlato a získal si tak náklonnost lidu, byl nakonec sám poražen a popraven. Než zemřel, pověřil každého ze svých tří dětí různým úkolem. Jeho syn se měl podrobit baronu Petovi, dobyvateli, aby jejich rodina mohla přežít. Jeho prvorozená dcera se měla vdát za Peta, pokud by ji požádal. Ilsabet dostala pokyn, aby se naučila vše, co půjde a aby vyčkávala na rodinnou pomstu. To přislíbila z celého svého srdce a to se jí také stalo osudným. Rodina Obourů vládla Kislově po staletí díky studiu a praktikování alchymie. Janoskův alchymista Jorani naučil Ilsabetu vše, co uměl o jedech, lektvarech a jiných činidlech a u Ilsabety se projevilo nadání na alchymii. Její experimenty s jedy zmrzačily a zabily mnohé rebelské vězně, kteří měli být propuštěni. Nakonec začala pozvolna pracovat na své pomstě. Nejdříve zabila vůdce rebelů, který byl ke konci války oslepen a zůstal ve městě Nimbus. Ilsabet se pokoušela dostat se do přízně barona Peta a zároveň se zdokonalovala v alchymistických dovednostech. Během tohoto vývoje otrávila a zabila svou sestru a bratra, u kterých měla za to, že nejsou loajální otcově poslední vůli. V té době si jí začaly všímat temné síly.
V té době se Ilsabet také dostal do rukou letitý alchymistický svazek (opatřily jí ho temné síly), který obsahoval formuli na vytváření nemrtvých.
Když si nakonec vybrousila své dovednosti na tuctech obětí a skutečně se vdala za Peta a porodila mu syna, otrávila ho paralyzujícím jedem. Dala si za cíl, že Petova smrt musí vypadat přirozeně, aby ona mohla vládnout namísto něho. Po poslední dávce jejího jedu, při níž byl zabit i její mentor (a její pravá láska) Jorani, se zvedla ohromná bouře nad celou Kislovou a Ilsabet a její zem byla stažena do Polosféry děsu.

Nástin součásné situace
Ilsabet je velice inteligentní, velmi krásná a zručná mladá žena. Umí být velmi kultivovaná a okouzlující, ale tím maskuje proradné, temné srdce a téměř bezmezný zdroj zuřivosti.
Pokud jí někdo zkříží plány, připraví mu strašlivou pomstu; svou oběť drží v Kislově, dokud z nešťastníka „nevyždímá“ více, než jen odškodnění za jeho troufalost.
Ilsabetiny největší tužby jsou pomsta a vládnutí. Naneštěstí pro ni, poté, kdy vstoupila do Ravenloftu, zjistila, že obě její tužby jsou zmařeny. Baron Peto je naživu, ale paralyzován a zůstane tak nastálo. Je zcela jedno, jaký použije jed, Peto se vždy za úsvitu zregeneruje do původního stavu a nikdo si nepamatuje, že by to kdy bývalo jinak. Ilsabet vládne Kislově, ale jen jako prostředníce svého manžela. Protože nikdy nevládla vlastním jménem, považuje to za chabý stín pravé vlády.
A aby toho nebylo málo, stihlo Ilsabetu další podivné prokletí. Protože si tak sadisticky užívá otravy a experimenty, které provádí, musí se teď živit bolestí stejným způsobem, jako se upíři živí krví. Pokud někoho nezabije nebo není někdo zabit do 10 stop do ní, na kom by mohla ukojit svůj hlad po bolesti, alespoň jednou denně, okamžitě jí poklesne Charisma na polovinu (na její původní hodnotu, než se stala vládkyní domény) a pak nadále ztrácí 1 zásahový bod, dokud nezpůsobí bolest nějaké myslící bytosti. Normálně nechává své upíří strážce, aby někoho rozsápali před jejím manželem, aby se živila nejen na bolesti oběti, ale i na mukách svého manžela.
Ilsabet normálně má královskou stráž, kterou tvoří alchymističtí upíři, unikátní typ nemrtvých, který umí vytvářet jen ona sama. Používá je k hlídání země a vyhledávání rebelů, povstalců a návštěvníků, aby jí pomohli nakrmit její chuť po bolesti. Ilsabet má také schopnost vnímat přítomnost duchů a jiných přízraků, i když si to sama neuvědomuje a vlastně se duchů bojí.

Uzavírání hranic
Když si Ilsabet přeje uzavřít hranice Kislovy, mlhy kolem domény se zbarví do zelena a stane se z nich jedovatý plyn. Každé kolo strávené v mlhách způsobuje osobě ztrátu 10 zb bez možnosti provádění záchranného hodu. Otrava plynem trvá, dokud se postavy nevrátí do Kislovy.

Boj
Ilsabet není člověk, který by se účastnil soubojů jeden na jednoho, dává přednost používání okouzlení, aby si protivníky získala na svou stranu nebo nechává bojovat své královské stráže. Pokud je potřeba, umí zdatně využít svých kouzel a také nosí dva flakóny dotykového jedu (typ N, 1 minuta, smrt/25), který může házet na lidi, aby jim způsobila zranění (jako svatou/znesvěcenou vodou) nebo může používat nůž s 1k3 body zranění.

Kouzla:
1. úroveň: sádlo, okouzlení osoby, přátelé, hypnóza
2. úroveň: vyděšení,třpytivý prach, pyrotechnika, smrdutý oblak, planoucí koule, Melfův kyselinový šíp
3. úroveň: sugesce, rozpouštědlo koroze †, přemístění sebe †
4. úroveň: okouzlení nestvůry, zmatení, emoce, jedovatý okruh †, nižší přísaha †
5. úroveň: oživení mrtvého *, dominance, slabomyslnost, sevření koroze †, ohavný jed †, mrak smrti
† z příručky Player’s Option: Spells & Magic
* jedná se o speciální verzi kouzla, která vytváří pouze alchymistické upíry. Funguje pouze v Ravenloftu.
 


 


Souvisící články:
Alchymistický upír

Napsal Vannax 11.08.2008
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
ČAS 0.15785598754883 secREMOTE_IP: 100.28.132.102